Samen maken we... het Oderkerkpark!

De afgelopen periode praatten we met veel inwoners en partners over het Oderkerkpark. We keken naar hoe het park nu gebruikt wordt, en naar de functie die het park in de toekomst zou kunnen hebben. We haalden veel mooie verhalen op; van herinneringen tot goede ideeën voor de toekomst.

Alle ideeën presenteerden we in een mini-tentoonstelling in de kapel in het Oderkerkpark. Daar konden inwoners hun eigen ideeën terugzien, en zich laten inspireren door de dromen van anderen. 

Tijdens de tentoonstelling stippelden we een toekomstscenario voor het park uit. Daar neemt de gemeenteraad nog een besluit over. In 2020 gaan we het plan, met eventuele aanvullende kaders van de gemeenteraad, verder vormgeven. 

 

Op deze website leest u de meest actuele informatie.