Omgevingsvisie

De gemeente Etten-Leur werkt aan een omgevingsvisie. Daarin komt al het beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en water, samengevoegd in één document. Daarmee bepaalt de gemeente Etten-Leur de koers voor de komende tien jaar. Met ambities die voor de hele gemeente gelden. 

DENKRICHTING 'Deelnotitie - (nieuw)Bouwlocaties en wegvarianten)'
In mei 2019 gaf de gemeenteraad opdracht om een onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor nieuwe woningen en voor een nieuw bedrijventerrein. In 2019 hebben inwoners aangegeven wat zij belangrijk vonden. Dit is meegenomen in het onderzoek, en dat is nu gereed.
Hoe nu verder?
Aan de hand van het onderzoek hebben burgemeester en wethouders een denkrichting bepaald, die ze voorleggen aan de raad. In februari 2021 beslist de gemeenteraad of dit de juiste richting is. Daarna gaat de gemeente verder in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Onder op deze pagina in de documentmap leest u alle documenten van de deelnotitie. 

Meedenken over lange termijn
De gemeente wil dat iedereen kan meedenken. Welke ruimte er is voor verandering? En hoe wordt er rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen? Het afgelopen jaar sprak de gemeente hier al over met inwoners, andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Zij vertelden ons welke veranderingen en ontwikkelingen zij zien en wat we met elkaar nog te doen hebben. Daarnaast keek de gemeente naar de landelijke informatie. Als de raad de denkrichting behandeld heeft, gaan we opnieuw in gesprek met u. 

Conceptversie van de omgevingsvisie
Voor een deel van de omgevingsvisie is in maart 20202 het eerste ontwerp gemaakt: ‘de 60% conceptversie omgevingsvisie’. Deze conceptversie gaat vooral over bestaand stedelijk en landelijk gebied, maar is nog niet compleet. Gegevens voor bijvoorbeeld de keuzes van nieuwe woningbouw- en werklocaties en eventuele aanpassingen van het hoofdwegennet ontbreken. Hiervoor is in december 2020 de deelnotitie (leest hieronder) verschenen. 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen