Omgevingsvisie

De gemeente Etten-Leur werkt aan een omgevingsvisie. Daarin komt al het beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en water, samengevoegd in één document. Daarmee bepaalt de gemeente Etten-Leur de koers voor de komende tien jaar. Met ambities die voor de hele gemeente gelden. 

Meedenken over lange termijn
De gemeente wil dat iedereen kan meedenken. Welke ruimte er is voor verandering? En hoe wordt er rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen? Het afgelopen jaar sprak de gemeente hier al over met inwoners, andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Zij vertelden ons welke veranderingen en ontwikkelingen zij zien en wat we met elkaar nog te doen hebben. Daarnaast keek de gemeente naar de landelijke informatie. 

Conceptversie van de omgevingsvisie
!! NIEUW: Voor een deel van de omgevingsvisie is het eerste ontwerp nu klaar: ‘de 60% conceptversie omgevingsvisie’. Deze conceptversie gaat vooral over bestaand stedelijk en landelijk gebied, maar is nog niet compleet. Gegevens voor bijvoorbeeld de keuzes van nieuwe woningbouw- en werklocaties en eventuele aanpassingen van het hoofdwegennet ontbreken. Deze gegevens komen later.

Tot 1 juli 2020 kan iedereen reageren op de 60% conceptversie van de omgevingsvisie. Hebben we alles in beeld of is er iets vergeten? Wat zou u in een volgende versie nog verwerkt willen zien? Laat het ons weten via e-mailadres: Jos.Verbraaken@etten-leur.nl

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen