Omgevingsvisie

De gemeente Etten-Leur werkt aan een omgevingsvisie. Daarin staat hoe we willen omgaan met onze fysieke leefomgeving; Welke ruimte er is voor verandering? En hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingepast? Het afgelopen jaar sprak de gemeente hierover met inwoners, andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Zij vertelden ons welke veranderingen en ontwikkelingen zij zien en wat we met elkaar nog te doen hebben. Daarnaast keek de gemeente naar de landelijke informatie. 

 

Close overlay

Download link

0 Files: