Begroting 2021 met besparingsmaatregelen

In juli dacht je mee over de financiële uitdaging van de gemeente. Dat deed je via een van de dialogen, via www.etten-leurdoethetgewoon.nl of via de vragenlijst aan het burgerpanel. Graag informeren we je nu over hoe alle suggesties zijn gebruikt in de begroting. 

Wat was er aan de hand? 

De gemeentelijke begroting liet een gat zien van € 3 miljoen en de bodem van de spaarpot was in zicht. De Coronacrisis komt daar nog bovenop. Als gemeente hebben wij nagedacht over mogelijkheden om de financiële positie te verbeteren. We vroegen onze inwoners om ons daarbij te helpen met ideeën en suggesties. Velen van jullie deden dat en daar zijn we erg blij mee. Toen kwam het erop aan om een begroting te maken die zwarte cijfers laat zien in plaats van rode. Dat is gelukt. 

Maatregelen leiden tot positieve begroting

Mede dankzij jullie ideeën en suggesties hebben we een begroting opgesteld waarbij we volgend jaar meer inkomsten hebben dan uitgaven. Het voelt natuurlijk een beetje raar om daar echt blij mee te zijn. De maatregelen die we moeten nemen voor die positieve begroting, vinden we niet altijd fijn. Wat we wel fijn vinden is dat we dit bereikt hebben met jullie hulp. Zo weten we dat we naast elkaar staan in moeilijke tijden. Inwoners lieten ons weten graag met ons mee te willen doen. Daaruit blijkt dat Etten-Leur een sociale gemeenschap is en dat we elkaar helpen, ook als het niet gemakkelijk is. 

Voorbeelden van maatregelen

Een volledig overzicht van maatregelen staat in de begroting. Een paar voorbeelden willen we hier geven. Zo willen we zeker beginnen met het idee om bermen in te zaaien met bloemmengsels, zodat we minder vaak (gras) hoeven te maaien. Daarnaast is het ook goed voor de biodiversiteit, dus snijdt het mes aan twee kanten. Een ander voorbeeld is de subsidie voor Surplus. Deze is onder de loep genomen en daar willen we minder aan uitgeven. Dat betekent natuurlijk wel dat zij minder voor Etten-Leurenaren kunnen doen en dat we meer afhankelijk worden van elkaar, van inwoners die vrijwillig een handje willen helpen. 

Wat deden we niet of nog niet?

Een aantal van de ideeën en suggesties is niet direct terug te vinden in de begroting. Maar we gaan daarmee wel aan de slag. Zoals de meningen van de inwoners over kunst in de wijken. Het was duidelijk dat de meerderheid vond dat dit best even kon wachten, in financieel moeilijke tijden. Maar ‘Kunst in de wijken’ is geen onderdeel van de begroting, maar wordt betaald vanuit een fonds. Dat fonds wordt gevuld vanuit verkoop van grond. Daarom zie je dat in de begroting niet expliciet terug. We willen uitgaves voor kunst in de wijken de komende periode wel zo veel mogelijk beperken. Een ander veel genoemde suggestie is dat inwoners meer zelf kunnen en willen doen op het gebied van groen. Dat zie je nu niet terug in de begroting, maar we willen wel in twee wijken gaan kijken hoe we hier de samenwerking met inwoners kunnen vinden. Daarom hebben we nu niet meteen een besparing in de begroting opgenomen. Laten we eerst het gesprek aangaan in de wijken over hoe dit het er beste uit kan zien en wat de proefperiodes opleveren. Daarnaast zijn er tal van ideeën geopperd om elkaar als inwoners meer te helpen en zaken slimmer aan te pakken, om op die manier de kosten voor de gemeente in het sociaal domein te beperken. Ook daarover gaan we verder in gesprek om te kijken wat de haalbaarheid is in de praktijk.

De gemeente bezuinigt ook op zichzelf

De gemeentelijke organisatie levert ook een bijdrage aan de maatregelen. We bezuinigen structureel voor ongeveer € 334.000 op personeel en op uitgaven zoals bijvoorbeeld het verminderen van het aantal printers, geen personeelsbijeenkomsten organiseren en het verlagen van budgetten voor telefonie. In 2021 besparen we eenmalig € 200.000 op opleidingen, beloningsbeleid en teambuildingsactiviteiten. We doen dit voor één jaar. We vinden het belangrijk dat de organisatie zich kan blijven ontwikkelen om de juiste mensen, kennis en kunde aan boord te houden. Door in 2021 hierop te besparen hebben we tijd om een aantal andere besparingen uit te werken. 

Financiële alertheid

Financieel bewustzijn is belangrijk voor een gemeentelijke organisatie. Dus weten wat je hebt, en wat je uitgeeft. Het is immers gemeenschapsgeld waar we mee omgaan. Daar besteden we nog meer aandacht aan dan we al deden. Bij het vertrek van medewerkers vragen we ons nog kritischer af of een vacature ingevuld moet worden. Past de taak nog in het toekomstbeeld, kunnen we dit ook op een andere manier oplossen? Als de taak ingevuld moet worden, kijken we eerst of er binnen de organisatie mogelijkheden zijn om door te schuiven. We zijn hier kritisch op, maar houden ook oog voor de ontwikkelingen waar we als gemeente mee te maken hebben. 

Kennis en expertise van Etten-Leurenaren

Soms hebben we zelf de nodige kennis en kunde niet in huis en moeten we daarvoor buiten de deur kijken en inhuren. Vanuit de inwoners kwam een duidelijk signaal: denk ook aan de expertise van ons. Een boodschap die de organisatie ter harte zal nemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat inwoners vrijwillig werk voor de gemeente moeten doen, want ook deze inbreng heeft een waarde. Maar jullie denkkracht en expertise kunnen wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze gemeente en gemeenschap.

Hoe nu verder?

Dat we een begroting hebben met betere cijfers is een goed begin. Maar het is pas een besparing als de maatregelen ook echt zijn uitgevoerd. Sommige maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. We moeten daarover nog in gesprek met inwoners en andere partners. Vanuit de vragenlijst in juli bleek hoe groot de saamhorigheid in straten, buurten en wijken is. Hoe trots iedereen is op het dorpse en sociale karakter van Etten-Leur. En het feit dat het (in het algemeen) netjes en groen is. Dit zijn juist kenmerken waar de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor kan zijn. Dat zijn we met alle Etten-Leurenaren samen. Daarbij willen we ook terugkomen op sommige ideeën die jullie hadden waardoor we het samen anders of slimmer kunnen doen. Waardoor we die sociale gemeenschap kunnen zijn en blijven, waar we allemaal trots op zijn. We hopen dat jullie ook in de toekomst wilt blijven meedenken en meedoen.

Waar lees je alle informatie? 

Als je de begroting van een gemeente zou uitprinten is het een behoorlijk pakket papier. En het is natuurlijk af en toe stevige financiële kost. Maar gelukkig staat die van ons op een gebruiksvriendelijke website op internet. Je klikt op de onderwerpen die je interessant vindt en leest op deze manier vrij gemakkelijk door de begroting. We besteden veel aandacht aan het schrijven in heldere taal dus we hopen dat de teksten in de begroting voor iedereen goed leesbaar zijn. We wijzen je speciaal op het overzicht van de maatregelen in de samenvatting. Daar worden ze ook kort toegelicht. Je vindt onze begroting hier.

Hoe kun je de gemeenteraad laten weten wat je vindt? 

Wij, het college van burgemeester en wethouders, bieden nu de begroting aan de gemeenteraad aan. De raad besluit uiteindelijk over de begroting en kan eventueel nog zaken aanpassen als zij dat wil. De gemeenteraad hoort óók graag hoe inwoners denken over de begroting. 

Je kunt hen zelf ook laten weten wat je vindt. Op maandagavond 2 november om 19.30 uur vindt ‘De raad luistert’ plaats. Dit wordt een digitale vergadering in verband met de Coronamaatregelen. 
De avond start met een presentatie over de begroting van de wethouder Financiën, Ger de Weert. Daarna kunnen inwoners aan het woord komen als zij dat willen. Wil jij dat ook? Dat kan. Hieronder lees je hoe je dat doet. 

Aanmelden voor ‘De raad luistert’

In verband met de organisatie van de avond, meld je je van tevoren aan bij de Griffie. Dat kan door een mail te sturen naar griffie@etten-leur.nl. Je ontvangt dan een link voor de digitale vergadering in Microsoft Teams om vanuit je eigen huis in te kunnen spreken. Wanneer je behoefte hebt aan een instructie voor het vergaderen via Teams, kun je dat aangeven bij de griffie. Ook zijn zij graag bereid om te oefenen met vergaderen via Teams wanneer je hier behoefte aan hebt. Wanneer je extra informatie wilt over de vergadering of over het inspreken, dan kun je bellen met de griffier, de heer Wim Voeten, op 076-5024434. 

Digitale vergadering voor iedereen te volgen

Iedereen kan de vergadering live volgen via internet. Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de uitzending van de vergadering ophaalt.

Cookie-instellingen