Wijkvereniging Centrum Oost, lambertusstraat 7, 076-5018013/Wijkgebouw De Linde

Floor Dijkman January 23, 2018

Wie zijn wij? Wij zijn de Wijkvereniging Centrum Oost Etten-Leur. Sinds wanneer? Wij bestaan officieel al sinds 1994, 11 april om precies te zijn. Waarom? Deze vereniging heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk. Hoe? Het ontplooien en stimuleren van activiteiten gericht op de vorming, vrijetijdsbesteding en ontspanning van de wijkbewoners.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Wijkvereniging Centrum Oost Etten-Leur.

Sinds wanneer?

Wij bestaan officieel al sinds 1994, 11 april om precies te zijn.

Waarom?

Deze vereniging heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk.   

Hoe?

Het ontplooien en stimuleren van activiteiten gericht op de vorming, vrijetijdsbesteding en ontspanning van de wijkbewoners.

- Hierbij valt te denken aan activiteiten als, sjoelen, darten, koersballen, beugelen, jeu de boules, (kinder)bingo, bloemschikken ed. Maar daarnaast  ook Buitenspeeldagen, Burendagen en Pleinfestijnen. En niet te vergeten de vele activiteiten die met de feestdagen worden georganiseerd!

Daarnaast heeft de vereniging tot doel om de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen en het bevorderen van de communicatie en de samenwerking met overheden en belangengroepen. Hierbij valt ook te denken aan het plaatsen en/of verplaatsen van bepaalde voorzieningen.    

Waar?

Het gebied van Centrum Oost loopt van de Markt, tot aan het spoor, om vervolgens bij de Schoonhout om te keren en via de Parklaan terug te leiden naar de Markt.

Lat: 51.5726180582234
Long: 4.63655791303609