Van 't Hoffstraat (rioolvervanging)

Rioolvervanging Van ‘t Hoffstraat

Tussen oktober en december 2016 informeerden wij u over de rioolvervanging in de Van ‘t Hoffstraat (Deel Concordialaan tot en met het kruispunt Bootstraat - Lindenbleek). We laten u weten dat dit werk in tegenstelling tot eerdere berichten niet in 2017 wordt uitgevoerd. In 2018 is er meer bekend over de periode wanneer wij het riool gaan vervangen.

Toekomst woningen Woonstichting Etten-Leur (WEL)

WEL heeft vanaf april 2017 overleg met haar huurders over de toekomst van de huidige 36 huurwoningen. Eind 2017/begin 2018 moet bekend worden welk besluit is gemaakt over deze woningen.

Werk met werk combineren

Wij vinden het logisch om te wachten met de planning van de nieuwe riolering en het straatwerk tot duidelijk is wat er met de 36 huurwoningen gebeurt.

Wat houdt het werk in?

Het hoofdriool wordt vervangen. Het betreft het gedeelte van huisnummer 2 tot en met 46. Ook wordt de verharding van de rijbaan opnieuw bestraat met vrijgekomen materialen. En er zijn kleine veranderingen in de openbare ruimte.

Het eindverslag van alle ontvangen reacties met het antwoord van ons college vindt je hier.

0 bestanden: