Onderhoud Vondellaan en omgeving

Op 20 november 2017 is er een inloopavond geweest over de onderhoudswerkzaamheden in deze straten. Een aantal bewoners heeft een reactie gegeven op het ontwerpplan dat toen is gepresenteerd.

Het eindverslag

Het resultaat hiervan is beschreven in een eindverslag. In dit eindverslag staan zowel de inspraakreacties als de standpunten van het college van burgemeester en wethouders hierop.

Dit eindverslag is vastgesteld door ons college van burgemeester en wethouders.

Heeft u het eindverslag liever in een papieren versie? Neem dan contact op met mevrouw de Zwart op telefoonnummer (076) 502 4521.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het eindverslag? Neemt u dan gerust contact op met de heer F. Smit via telefoonnummer 076-5024352.

0 bestanden: