Omgevingsvisie

De gemeente Etten-Leur werkt aan een omgevingsvisie. In dit document geeft zij haar visie over de fysieke leefomgeving, welke ruimte er is voor verandering en hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingepast. Het afgelopen jaar sprak zij hierover met vertegenwoordigers van andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Zij vertelden welke veranderingen en ontwikkelingen zij zien en welke opgaven daaruit voortvloeien. Daarnaast keek de gemeente naar landelijke studies. Dit leverde veel informatie op. De informatie is gebundeld en op deze pagina in te zien.

 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: