Onderhoud 4 straten De Baai

In het kader van het onderhoudsplan voor de 4 straten in de Baai zijn tijdens de infoavond en de ter inzagelegging diverse reacties ontvangen.
De ontvangen inspraakreacties gaan vooral over de inrichting van de straat, de parkeervoorzieningen
en de groenvoorzieningen.

0 Files: 
Cookie settings